سرويس ارتباطي مکان ياب

اطلاعیه 15

اطلاعیه 15 مورخ (94/08/20): بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز میرساند ثبت کلیه مکان ها رایگان میباشد.


 

اطلاعیه 13

اطلاعیه 13 مورخ (94/04/09): سرویس زبان انگلیسی و عربی سایت با رسیدن مکانها به حد نصاب راه اندازی خواهد شد.